Автор Тема: Носіям мови і «языка» негоже горшки бити!  (Прочитано 20102 раз)
Новак
Гость
« : Октябрь 19, 2010, 09:28:06 »

(ua) Озвучу останній інцидент. Один форумчанин на українському ресурсі, загальними правилами якого не визначено мовні обмеження чи домінування, оскільки розробник сайту швидше за все націлений на завоювання широкої аудиторії, звернувся до загалу з проханням допомогти в проблемі розв’язання певної задачі. А інший форумчанин з цього загалу вирішив із чистими й щирими помислами відгукнутися і допомогти. За браку часу він коротко висловився на зрозумілій мові для себе і запитуючого. Останній зізнався, що мало що зрозумів через занадто виражену стислість у висловленому, але залишивсь вдячним, оскільки отримав вагому підказку, на противагу деяким представникам загалу, які безпідставно вважають себе більшістю (а це поняття відносне), і котрим не сподобалося, під слова якої мови протягувалась рука потребуючому допомоги, вважаючи це ляпасом в свій бік. Невже, коли нам чи комусь іншому протягують руку допомоги, нас більше всього непокоїть, якою мовою це супроводжується? Реакція така, ніби побачено НЛО. І ніхто вже не помічає проблеми запитуючого, і те, в якій темі вона озвучена. Я прошу вибачення перед MagTux, що не виразив йому свою допомогу особистим повідомленням і спровокував флуд в його темі, котру він був вимушений закрити. А в решти запитую, навіщо створювати проблему на пустому місці і робити з мухи слона? Для порозуміння потрібно лише бажання. Ще раз повторюю, більшість – це поняття відносне! В наших руках такий чудовий інструмент віртуального спілкування, як форум «Назви». Не використовуймо ж його лише для ворожнечі! Принаймні, я такою ціллю не задаюся, коли лишаю коментарі українською, оскільки російською говорити не вмію, але можу лише трішки писати за допомогою перекладача.

(ru) Озвучу последний инцидент. Один форумчанин на украинском портале, общими правилами которого не определено языковые ограничения или доминирования, поскольку автор сайта, скорее всего, нацелен на завоевание широкой аудитории, обратился к общественности с просьбой помочь в проблеме решения определенной задачи. А другой форумчанин из этой общественности решил с чистыми и искренними помыслами откликнуться и помочь. При нехватке времени он коротко высказался на понятном языке для себя и спрашивающего. Последний сознался, что мало что понял по слишком выраженной сжатости в выраженном, но остался благодарным, поскольку получил весомую подсказку, в противовес некоторым представителям общественности, которые безосновательно считают себя большинством (а это понятие относительное), и которым не понравилось, под слова какого языка протягивалась рука нуждающемуся в помощи, считая это пощечиной в свою сторону. Неужели, когда нам или кому-то другому протягивают руку помощи, нас больше всего беспокоит, каким языком это сопровождается? Реакция такая, будто увидено НЛО. И никто уже не замечает проблему спрашивающего, и то, в какой теме она озвучена. Я прошу прощения перед MagTux, что не выразил ему свою помощь личным сообщениям и спровоцировал флуд в его теме, которую он был вынужден закрыть. А у остальных спрашиваю, зачем создавать проблему на пустом месте и делать из мухи слона? Для понимания нужно лишь желание. Еще раз повторяю, большинство – это понятие относительное! В наших руках такой замечательный инструмент виртуального общения, как форум «Назвы». Зачем его использовать лишь для вражды? По крайней мере, я такой целью не задаюсь, оставляя комментарии на украинском, поскольку на русском говорить не умею, но могу немного писать с помощью переводчика.

Эти пользователи сказали вам СПАСИБО :

MagTux, ???????

За это сообщение 2 пользователи сказал спасибо!
Записан